Projekt

Vi skapar en by

Under våren 2023 gick projektet "Vi skapar en by" av stapeln i byarna Rosvik, Måttsund och Gunnarsbyn. Genom projektet gavs barn och vuxna möjligheten att utforska lerans värld och skapa varelser, byggnader och andra inslag i lera för att förvandla ett enkelt landskap till en by. Genom att deltagarna arbetatde mot ett gemensamt mål fanns det en naturlig möjlighet att mötas i ett samarbete och samtal om vad en by är, vad en by skulle kunna vara och även om den skapande processen i sig. Alla deltagare fick utrymme att skapa fritt utan givna ramar för hur byn ska se ut eller hur man kan bidra till den. 

Syftet med projektet var att ge deltagarna möjligheten att dela en kreativ upplevelse över generationsgränserna och skapa givande, sociala och kreativa sammanhang i mindre samhällen i Norrbotten. Projektet var mycket uppskattat och sammanlagt deltog över 70 personer i olika åldrar.

Aktiviteterna anordnades i samarbete med ungdomssektionen för Rosviks Byautvecklingsförening, Måttsunds Intresseförening Gunnarsbyns Folkets Hus-förening, Hantverkshuset SOL samt Kulturföreningen Skogslandet Råneälvdal och finansierades av Slöjd- och formkonsulenterna Region Norrbotten. 

Luleå framtidssäkrar

Söndagen den 17/9 kommer vi att genomföra en drop-in workshop i Kulturens Hus ateljé under Luleå kommuns mässa Luleå framtidssäkrar med fokus på att skapa framtidens Luleå i lera. Denna workshop blir ett forum för att lyfta framtidsvisioner, förväntningar och även oro kopplad till stadsförvandlingen och den gröna omställningen genom kreativt skapande. Resultatet kommer att ställas ut på Luleå stadsbibliotek.